Home / Blog / Duurzaamheid is het nieuwe zwart

Duurzaamheid is het nieuwe zwart

LATER LEZEN

Het gegeven dat de natuurlijke grondstoffen aan het opraken zijn en daardoor de producten die gemaakt zijn uit deze grondstoffen steeds duurder worden heeft inmiddels iedereen in de maatschappij bereikt. Behalve de notoire cynici en ontkenners dan. Hierbij komt dat de economie naar alle waarschijnlijkheid in 2012 verder zal krimpen. Een omdenken wat betreft de ontsluiting en opwekking van duurzame, alternatieve energiebronnen en schaalverkleining wat betreft consumptiepatronen lijkt dan ook onvermijdelijk.

Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat veel jongeren duurzaamheid wel degelijk hoog op hun agenda hebben staan, maar vooral een afwachtende houding aannemen en er weinig moeite voor willen doen. Terwijl de grote spelers op de entertainmentmarkt, zoals de grote platenmaatschappijen en filmstudio’s, eveneens deze afwachtende houding vertonen en vooral lijken te wachten op beleidsmatige oplossingen vanuit de overheid, ontstaan er steeds meer kleinschalige initiatieven die proberen popcultuur en duurzaamheid op een innovatieve manier te verenigen. Zo heb je bijvoorbeeld de ‘Sustainable Dance Club’, de uitvinders van de ‘Sustainable Dance Floor’, waarbij de dansvloer door de stampende bewegingen van het dansende publiek energie opwekt. Ook in de marketingbranche zijn er initiatieven zoals Green Grafitti, die duurzaamheid voorop stellen.

Het blijft te hopen dat dit soort initiatieven veel navolging krijgen en duurzaamheid niet alleen meer door een hippe voorhoede bepleit wordt, maar een centraal onderdeel wordt van alle vormen van populaire cultuur en zo afkomt van het muffig imago.

DEEL DIT BERICHT