Home / Blog / Filosofische implicaties van Foursquare

Filosofische implicaties van Foursquare

LATER LEZEN

Veel apps voor smartphones gebruiken elementen uit games. Een voorbeeld van zo’n element is de notie van verzamelen: verzamelen is competitief, het vereist dat je allerlei hindernissen overkomt en het heeft een element van zoektocht (queeste) in zich. Ook in Foursquare, de app waarmee je je vrienden kunt laten weten waar je bent, staat het idee van competitief verzamelen centraal. Hoewel Foursquare ook te zien is als sociaal en/of advertentiemedium, springt vooral dit spelelement in het oog. In Foursquare verzamelt de gebruiker plekken. Alison Gazzard analyseert [abstract] de manier waarop mobiele technologieën zoals Foursquare onze relatie met lokale ruimtes veranderen.

Gazzard wijst op een verschil in de belofte en de daadwerkelijke ervaring van Foursquare. Op de site wordt de gebruiker beloofd dat hij nieuwe plekken kan ontdekken. De app dwingt je echter om even stil te staan terwijl je GPS updatet zodat je kunt inchecken. Daarom past het idee van de stalker goed bij Foursquare. Ietwat anders dan in alledaags taalgebruik verwijst de stalker naar iemand die doelgericht beweegt: “The walk between places is of less importance in comparison to the hunt for new places as the unlocking of different badges persists” (p. 408). Voor spelers van Foursquare is doelloos door de stad dwalen er niet meer bij, omdat het bezoeken van plekken de sport is geworden.

De onderzoeker concludeert dat Foursquare onze ervaring van ruimte verstoort, omdat het inchecken op verschillende plaatsen belangrijker wordt dan de beweging tussen die plaatsen. Omdat Gazzard geen empirisch onderzoek met gebruikers heeft gedaan, weten we niet wat de implicaties van deze verstoring zijn, of überhaupt of Foursquare-gebruikers inderdaad anders met de lokale ruimte omgaan. De analyse van Gazzard laat echter wel zien hoe de smartphone steeds meer van de wereld een speeltuin maakt.

Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar Foursquare. Deze studie bespreekt motivaties voor gebruik op basis van een grote survey.

DEEL DIT BERICHT