Home / Blog / Muziek als medicijn

Muziek als medicijn

LATER LEZEN

Het idee dat het luisteren naar bepaalde muziekgenres negatieve gevolgen zou hebben op de mentale gezondheid van jongeren lijkt hardnekkig . Vooral rap en heavy metal muziek worden geacht de tere ziel van kinderen te beschadigen. Heavy metal  en rap muziek zou jongeren agressiever maken en in sommige gevallen zelfs leiden tot het ontwikkelen van depressies. Ook in sommige nieuwsmedia wordt vooral heavy metal vaak in verband gebracht met agressieve daden van jongeren. Een goed voorbeeld hiervan is de berichtgeving over de school schootings, waarbij de muzieksmaak van de dader vaak als een van de redenen voor de moordpartijen wordt aangehaald.

Deze hardnekkigheid is verwonderlijk, omdat er uit literatuurreviews blijkt dat het met de negatieve gevolgen van dit soort muziek best meevalt. Ook heeft er in de laatste jaren een verschuiving plaatsgevonden in de wetenschap en is de nadruk nu veel meer komen te liggen op de positieve gevolgen die muziek kan hebben op de gezondheid van mensen. Het inzetten van muziek als therapievorm wordt in de wetenschap steeds serieuzer besproken. Zo blijkt uit een recent onderzoek [abstract] dat muziek het lijden van kinderen die opgenomen zijn in de pediatrie kan verzachten. Het spelen van een instrument heeft tot gevolg dat de kinderen minder angstig zijn en minder stress vertonen. Ook versterkt het spelen van muziek het band tussen ouder en kind en werd er hierdoor een meer huiselijke sfeer gecreëerd voor het kind.

DEEL DIT BERICHT