Home / Blog / Help, de jeugd drinkt en rookt minder!

Help, de jeugd drinkt en rookt minder!

LATER LEZEN

De titel is ironisch, maar vandaag is verbraving van de jeugd het thema in verschillende artikelen in de media. De aanleiding is het nieuwe ESPAD-rapport dat aantoont dat de Europese jongeren minder roken en drinken (alhoewel bijvoorbeeld in België het comadrinken te traag daalt).

Je zou nu kunnen denken dat dit goed nieuws is, maar we maken ons toch zo graag zorgen. De onderzoekers zelf geven in hun perstekst en rapport voorzichtig aan dat ze vrezen dat de verslavingen zouden verschuiven naar online platformen. Er is wel degelijk een toename van online gokken waar we beducht moeten voor zijn. Maar er zou ook misschien wel eens sprake kunnen zijn van – goed opletten – Facebook-verslaving. Ik hoop bij dit laatste dat het een pars pro toto is, want horen we nu al niet jaren dat Facebook op zijn retour is bij jongeren? De correlatie die gesuggereerd wordt in deze titel lijkt me sowieso moeilijk hard te maken door dit rapport. In een opiniestuk vandaag in Het Nieuwsblad wordt zelfs de vraag gesteld of deze verslaving niet erger is dan af en toe wat drinken?

Zonder de enkelingen die compulsief gamen of online zijn te willen loochenen, vraag ik me serieus af of we ons niet te graag zorgen maken in onze jeugd? Als ik me zorgen zou maken, dan is het effectief over het nog steeds te frequent voorkomen van comazuipen en zou ik me verder focussen op nog beter doen.

Dit stuk verscheen eerder op Pedro’s blog X, Y of Einstein

TAGS
DEEL DIT BERICHT