Home / Blog / Internetgebruik van kinderen tussen 0 en 8 jaar

Internetgebruik van kinderen tussen 0 en 8 jaar

LATER LEZEN

Er is nog relatief weinig onderzoek gedaan naar het internetgebruik van jonge kinderen. In een recente publicatie [PDF] uit het grote EU Kids Online-onderzoek wordt de aandacht gevestigd op kinderen tussen de 0 en 8 jaar. De auteurs deden literatuuronderzoek en brachten zo kennis samen. Kinderen onder de 9 jaar doen verschillende dingen online: video’s kijken, gamen, informatie zoeken, huiswerk maken en chatten met andere kinderen in online werelden. Hoe ouder ze worden, hoe meer deze activiteiten toenemen. Het is nog onduidelijk in hoeverre deze kinderen in staat zijn om dit op een veilige en gunstige manier te doen.

Jong online is goed voor je
Nederlandse kinderen zijn meer online dan hun Europese leeftijdsgenoten. Uit eerder onderzoek [2011, PDF] weten dat 78 procent van de peuters en kleuters online is. Vijf procent van de baby’s (onder de 1 jaar) is online. Kinderen ‘gaan’ vaak online zonder hun toestemming: ouders posten al video’s en foto’s van hun pasgeboren baby’s. Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor kinderen die (later) aangeven dit niet te willen.

De voordelen van jong internetgebruik zijn vooral het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Daarnaast kan het internet schoolprestaties versterken, en spel en sociale interactie faciliteren. De gevaren schuilen in blootstelling aan ongepaste content als seks, geweld en vloeken. Ook commercialisering en privacy zijn mogelijke gevaren, vooral op sociale netwerken en binnen virtuele werelden als Minecraft. Videosites als YouTube zijn voor veel kinderen het beginpunt. Ze gaan hier gemakkelijk mee om. Daaraan kleeft een risico: ze kunnen namelijk ook makkelijk ongepaste content vinden.

Rol familie
Het gebruik van mobiele apparaten als tablets en smartphones neemt toe. Hierdoor hebben kinderen nog makkelijker toegang tot het internet. Omdat deze apparaten vaak andere instellingen hebben, is het soms lastig veilig internetgebruik te garanderen. Bovendien is bij veel apps onduidelijk hoe ze omgaan met privacy.

Ouders proberen actief betrokken te zijn bij het internetgebruik, maar we zien hier verschillen tussen klassen. Geprivilegieerde ouders houden meer toezicht. Ook broers en zussen spelen een rol: kinderen met oudere broers of zussen gaan jonger online. Ze leggen hun jongere familieleden uit hoe ze online komen of bijvoorbeeld hoe ze zich aanmelden voor een virtuele wereld.

Aanbevelingen
Het rapport doet een aantal aanbevelingen. Zo moeten er richtlijnen komen voor veilig gebruik, bijvoorbeeld duidelijkheid over wat geschikte content is voor welke leeftijd. App-ontwikkelaars moeten aangemoedigd worden na te denken over veilige instellingen voor jonge gebruikers. De onderzoekers pleiten ook (uiteraard) voor meer onderzoek.

DEEL DIT BERICHT