Home / Blog / Jongeren van nu hebben wel degelijk idealen

Jongeren van nu hebben wel degelijk idealen

LATER LEZEN

Generaties jongeren worden constant met elkaar vergeleken. Geen enkel onderwerp komt daarbij zo vaak aan bod als idealen en protest. De babyboomers vormden een duidelijk herkenbare generatie, die geroemd wordt om hun engagement op jeugdige leeftijd. Zij vormen hiermee een ijkpunt waartegen latere jongeren steeds worden afgezet. Ze doen het dan steeds slecht. In hoeverre is dit juist? Het NRCV-programma Altijd Wat vroeg zich dit af en sprak onder andere met mij over de aard van jongeren van nu. Ik nuanceer het beeld dat de babyboomers allemaal diepgewortelde idealen hadden en volop in protest waren, net als het beeld dat zogeheten Millennials sociaal en politiek apathisch zijn. Onder beide groepen bestaat er een kleine groep die betrokken is. Het item is hier terug te kijken.

Lees ook dit artikel in Time dat twintigers van nu narcistisch zijn en deze kritiek daarop: narcisme hoort bij twintigers, niet bij deze specifieke generatie.

DEEL DIT BERICHT