Home / Blog / Jongeren worden nog steeds gepest

Jongeren worden nog steeds gepest

LATER LEZEN

Uit recent onderzoek van de Universiteit van Amsterdam [samenvatting] blijkt, dat 35 procent van de 10-  tot 17-jarigen op school gepest wordt. Slechts 17 procent van de ondervraagden gaf aan een of meerdere keren op het internet gepest te zijn. Dit gebeurde vooral tijdens het chatten met bekenden (64 procent) en op sociale media sites, zoals Facebook (54 procent). Digitaal pesten is dus geen anonieme aangelegenheid, maar voornamelijk vrienden en bekenden zijn de daders. In 16 procent van de gevallen gaven de respondenten aan door vreemden op het internet lastig te zijn gevallen. Pesten tijdens online gamen werd hier het meest genoemd. Over het algemeen wordt er op het internet op een vergelijkbare manier gepest als in de offline wereld: beledigen, roddelen en buitensluiten. Maar in 9 procent van de gevallen kregen de respondenten ongepaste foto’s of video’s gestuurd. Hoewel ook online pesten ontevredenheid veroorzaakt bij de respondenten, kan een overgrote meerderheid hier open met ouders en vrienden over praten. Bleek uit eerder onderzoek nog dat veel jongeren bang waren dat ouders internet in zijn geheel zouden verbieden wanneer zij hun zouden vertellen dat zij digitaal gepest werden, is dat dus nu niet meer het geval.