Home / Blog / Kinderen worden slimmer van de Wii

Kinderen worden slimmer van de Wii

LATER LEZEN

Exergaming is een samentrekking van de woorden exercise en gaming. Het begrip wordt gebruikt voor de nieuwe generaties games waarbij je moet bewegen om punten te scoren. De eerste grote succesvolle titel was Dance Dance Revolution [wiki] waarbij spelers op een platform moeten dansen en de computer bijhoudt hoe goed hun pasjes overeenkomen met de voorgeschreven pasjes. Nintendo’s Wii Fit heeft exergaming bij het grote publiek bekend gemaakt. Wetenschappers zijn zich inmiddels ook bezig gaan houden met het fenomeen en onderzoeken onder andere wat de effecten zijn van deze zeer actieve vorm van gaming.

Ontwikkelingspsycholoog John Best deed onderzoek naar exergames en de hersenen [abstract, gepubliceerd in Developmental Psychology]. Hij liet 33 kinderen deelnemen aan games die verschilden in de mate van fysieke activiteit en in cognitief engagement (de verstandelijke uitdading van een spel). Hij onderzocht wat het effect was van deze games op de executieve functies, de hogere controlefuncties van de hersenen. Uit zijn onderzoek blijkt dat cognitief engagement geen effect had, maar fysieke activiteit wel. Kinderen waren sneller in het oplossen van problemen na exergaming dan na het spelen van een cognitief uitdagende game. Hij concludeert dat kinderen meer ‘leren’ (in de zin dat ze het hogere deel van hun hersenen beter gebruiken) van exergaming dan van een educatieve video kijken. De verklaring hiervoor zoekt hij in de fysiologische opwinding die ervoor zorgt dat er meer aandacht gaat naar de coördinatie van motorische functies.

De studie laat niet alleen positieve effecten van gaming zien, maar benadrukt ook nog eens hoe ontzettend belangrijk fysieke activiteit is voor kinderen. Het gaat daarbij dus niet alleen om het tegengaan van overgewicht onder kinderen, maar dus ook om het beter laten leren van kinderen.

DEEL DIT BERICHT