Home / Blog / Kunstwerken maken door door de stad te rennen

Kunstwerken maken door door de stad te rennen

LATER LEZEN

Een van de voorspellingen die vaak gedaan worden als het gaat om de toekomstige ontwikkelingen van sociale media is dat de verschillende toepassingen steeds meer geïntegreerd worden in ons dagelijkse ‘echte’ leven. Mobiele applicaties zoals Layar of Places zijn hier goede voorbeelden van.  Sociale media worden pas echt leuk als gebruikers zich deze media kunnen toe-eigenen. Zo kun je met behulp van mobiele applicaties in combinatie met lichamelijke beweging ware kunstwerken maken. Alles wat je hiervoor nodig hebt is een plattegrond van jouw stad, een mobiele GPS-tracker (zoals Runkeeper) en sportschoenen. Vervolgens ren je als het ware figuren in de stad. Op het blog Figure Running wordt uitgelegd hoe het precies moet. Ook kun je hier de resultaten van anderen bewonderen en in contact komen met figure runners uit jouw stad.

DEEL DIT BERICHT