Home / Blog / Mediageletterheid: media lezen en schrijven

Mediageletterheid: media lezen en schrijven

LATER LEZEN

Mediawijsheid en mediaopvoeding zijn de laatste jaren populaire termen. In een wereld waarin media een steeds prominentere plaats innemen, bestaat angst dat mensen (en dan vooral ‘kwetsbare’ mensen zoals kinderen) niet goed met deze overdaad aan beelden kunnen omgaan. In het Engels heet mediawijsheid media literacy, en wordt er dus een parallel met geletterdheid gelegd. Geletterdheid betekent dat iemand moet kunnen lezen en schrijven. In die geest heeft hoogleraar David Gauntlett zes principes voor media-educatie geformuleerd waarmee een aanzet wil maken tot een manifest voor mediawijsheid. Het is opvallend dat hij zich hierbij richt op het hoger onderwijs, omdat in Nederland media-educatie vooral wordt ingezet onder de 18 jaar. Gauntlett stelt zelf media maken centraal en benadrukt het belang van sociaal engagement en theorie. Een verfrissende blik op mediawijsheid dus.