Home / Blog / Mensen met te veel Facebookvrienden zijn nep

Mensen met te veel Facebookvrienden zijn nep

LATER LEZEN

Op sociale netwerken kan je je van je beste kant laten zien. In de psychologie wordt deze geïdealiseerde versie van jezelf een ‘hoped-for possible self’ genoemd. Er zitten echter grenzen aan de mate van controle die je hebt over je Facebook-profiel. Een deel van de informatie over jou komt van jouw vrienden en een deel (zoals de weergave van het aantal vrienden) uit het systeem. Daarnaast moet het allemaal ook geloofwaardig zijn om geaccepteerd te worden. In een recente studie [abstract] onderzoeken UvA-communicatiewetenschappers Sandra Zwier, Theo Araujo, Mark Boukes en Lotte Willemsen zulke grenzen aan ‘hoped-for possible selves’.

De onderzoekers hielden een experiment onder 89 internationale studenten communicatiewetenschap waarbij het type profielfoto (alleen of met vrienden) en het aantal vrienden (uitzonderlijk laag (36), redelijk laag (84), redelijk hoog (233) of uitzonderlijk hoog (947)) gemanipuleerd werden. Er werd gemeten hoe de respondenten de sociale verbondenheid van deze fictieve mensen zagen.

Uit de resultaten blijkt dat wanneer iemand met vrienden op zijn profielfoto staat, mensen zijn sociale verbondenheid groter achten. Ook een hoog aantal vrienden heeft een effect op de inschatting van sociale verbondenheid. Deze effecten wordt gemodereerd als de respondent zelf een groot netwerk heeft. Zoals verwacht vinden de respondenten het gepresenteerde zelf minder echt wanneer iemand veel Facebookvrienden heeft. Respondenten met een klein sociaal netwerk maken een sterk onderscheid tussen ‘hoped for’ en echt.

Het onderzoek geeft inzicht in hoe mensen Facebookprofielen evalueren. Uit eerder onderzoek weten we al dat je anders voordoen online helemaal niet zo eenvoudig is als eerder werd gedacht. Deze studie laat zien dat overdrijven op Facebook niet gewaardeerd wordt en dat mensen in staat zijn hier doorheen te prikken. Het betekent dat een hoog aantal vrienden niet automatisch vertaalt in een hogere toegeschreven populariteit en dat vooral mensen met een kleiner netwerk hier sceptisch over zijn. De onderzoekers vinden het een mooie vraag voor vervolgonderzoek om uit te zoeken waar de grens ligt: hoeveel vrienden zijn geloofwaardig? Dit onderzoek werd uitgevoerd onder studenten en dus onder min of meer dezelfde leeftijdsgroep en klasse. Uit eerder onderzoek weten we dat jongere pubers meer waarde hechten aan veel vrienden. Ook dat zijn interessante vragen om verder uit te diepen.

DEEL DIT BERICHT