Home / Blog / Nuanceringen FTW!

Nuanceringen FTW!

LATER LEZEN

De sociale wetenschap kan niet zonder nuance en dat is maar goed ook. Ondanks dat nuance nu vooral negatief wordt bejegend, maakt zij sociale wetenschappen juist interessant. Zo kan ook  het onderzoek dat gisteren hier op dit blog werd besproken op verschillende manieren genuanceerd worden. Onderzoek [abstract] naar de manier waarop scholieren reageren op de seksualiteit van de onderwijzer laat namelijk zien dat jongens aangeven minder veel te leren van mannelijke homoseksuele  onderwijzers dan van heteroseksuele onderwijzers. De onderzoekers verklaren dit fenomeen onder andere door te stellen dat jongens sterkere onderliggende vooroordelen met betrekking tot homoseksualiteit hebben dan meisjes. Dit ligt natuurlijk in het verlengde van Walkerdines claim dat jongens anders gesocialiseerd worden dan meisjes, maar voegt er wel een nieuwe dimensie aan toe. En daar gaat het om: het blijven ontdekken van nieuwe dimensies.

DEEL DIT BERICHT