Home / Blog / Opvoeders schuldig aan onderwijsachterstand jongens

Opvoeders schuldig aan onderwijsachterstand jongens

LATER LEZEN

Vandaag kopt nu.nl ‘Meisjes zijn slimmer dan jongens’. De onderwijsinspectie presenteert deze week een rapport waarin samengevat gesteld wordt dat meisjes het beter doen in het onderwijs dan jongens. Die zin wijst al op iets heel anders dan de kop van nu.nl. Jeugdonderzoeker en hogeschooldocent Pedro de Bruyckere stelt op basis van ander recent onderzoek [PDF] dat “jongens niet noodzakelijk slechter presteren maar meisjes net veel sterker omdat het huidige onderwijs en de verwachtingen van de arbeidsmarkt beter aansluiten bij hun manier van studeren en werken”.

In 1989 schreef Valerie Walkerdine een boek waarin zij vanuit een niet-biologisch perspectief verklaart waarom jongens beter in wiskunde zijn dan meisjes. Zij beargumenteert dat leraren in meisjes kwaliteiten aanmoedigen die leiden tot regels volgen, terwijl jongens geleerd wordt buiten de spreekwoordelijke box te denken. Deze onderzoeken wijzen er allemaal op dat het onderwijs nog steeds gendered is, dat wil zeggen dat leraren nog steeds andere verwachtingen hebben voor jongens en meisjes waardoor hun prestaties uiteenlopen. Het gaat anders gezegd niet om biologische verschillen tussen man/vrouw, maar om de verschillende manier waarop meisjes (lief zijn, samenwerken) en jongens (zelfstandigheid, man up) worden gesocialiseerd door ouders en onderwijzers.

DEEL DIT BERICHT