Home / Blog / Seksuele strategieën van allochtone jongeren

Seksuele strategieën van allochtone jongeren

LATER LEZEN

Levenslijn van Turks meisje van 21In maatschappelijke discussies over jongeren en seksualiteit gaat het vaak over witte middenklasse jongeren. Er wordt dan makkelijk vergeten dat Nederland multicultureel is. Zo kan het gebeuren dat de debatten over buiktruitjes en hoofddoeken niet met elkaar in verband gebracht worden, terwijl beiden deel uitmaken van Nederlandse meisjescultuur (het onderwerp van mijn proefschrift). Jongeren uit etnische minderheden worden vaak gezien als ‘seksueel anders’ dan autochtone jongeren: zo zouden Moslimjongens seksueel promiscue zijn en Moslimmeisjes seksueel onderdrukt. In een recent gepubliceerde studie [abstract] onderzoekt Marianne Cense (onderzoeker bij Rutgers WPF) hoe allochtone jongeren hun seksualiteit beleven binnen de Nederlandse context.

Er werden 46 interviews gehouden met jongeren tussen de 12 en 22 jaar van Antilliaanse, Marokkaanse, Surinaamse en Turkse afkomst. Om vertrouwen te stimuleren werden de interviews afgenomen door drie vrouwen van Surinaamse en Marokkaanse afkomst. De respondenten werd onder andere gevraagd een tijdlijn van hun leven te tekenen.

Ervaringen

Voor de respondenten zijn de eerste zoen en de eerste keer vaginale penetratie de enige seksuele gebeurtenissen die ze markeerden op hun tijdslijn. De eerste zoen is doorgaans een positieve ervaring. De eerste keer seks voor meisjes niet altijd. Hier speelt vooral verliefd zijn en controle over de timing en setting een rol. Voor jongens is de eerste keer vaker positief. Ook hier is liefde een factor. Het valt op dat bij het evalueren van deze ervaringen seksueel plezier nauwelijks een rol speelt en de aandacht vooral ligt bij de emotionele band.

Vertogen

Cense stelt dat zes manieren van denken terugkeerden in de gesprekken. Deze vertogen worden soms aan elkaar gekoppeld of samen gebruikt.

Heteronormativiteit

Homoseksualiteit werd gezien als niet normaal en niet natuurlijk. De respondenten maakten een dichotome scheiding tussen mannen en vrouwen, waarbij mannen gezien worden als actief en vrouwen als passief. Daaruit vloeit het idee voort dat mannen zich niet willen binden in een relatie en dat vrouwen die seksueel actief zijn afgekeurd worden.

Maagdelijkheid

Islamitische en Christelijke respondenten vonden dat seks in het huwelijk hoort. Hierbij viel op dat zowel jongens als meisjes daarbij strenger waren voor meisjes. Vrouwen moeten hun zedelijkheid bewaren en geen teleurstelling zijn voor hun omgeving.

Ruilhandel

Antilliaanse en Surinaamse respondenten zagen seks ook als transactioneel: met seks kan je iets gedaan krijgen. De jongens willen graag status en geld behalen zodat meisjes hen een betere catch vinden; de meisjes wilden een man met een baan en een toekomst.

Volwassenheid

Voor sommige respondenten is seks iets om te bewaren tot volwassenheid, nadat je je school hebt afgemaakt. Seks en relaties kunnen de aandacht afleiden van je opleiding. Pas als iemand voldoende geld verdient om zelfstandig te zijn, is het tijd voor liefde. Zowel jongens als meisjes hanteerden dit vertoog.

Risico

Seks kan leiden tot ellende: zwangerschap, vreemdgaan, reputatieschade of gedwongen moeten trouwen. De risico’s worden gezien door jongens en meisjes, maar gelden vooral voor de meisjes omdat zij degenen zijn die met de zwangerschap zitten.

Seksuele rechten

De seksuele voorlichting in Nederland is erg ingestoken op rechten: jongeren hebben het recht om seks te hebben zonder druk. Dit weerklinkt bij sommige jongeren die moraliteit en druk van de omgeving afwijzen ten behoeve van zelf mogen en kunnen kiezen.

Strategieën

Volgens Cense is de dominante gedachte in Nederland dat jongeren los moeten komen van hun ouders. Voor jongeren uit de onderzochte groepen zou juist gelden dat zij meer gebonden zijn aan de eigen gemeenschap en dat loyaliteit aan de familie belangrijk is (tegen deze tegenstelling is uiteraard veel in te brengen, LD). Vooral Marokkaanse meisjes in het onderzoek worstelden hiermee. Zij hanteren vier manieren van omgaan met deze tegenstelling, die overigens ook zijn gevonden in onderzoek onder jonge Christelijke homo’s.

Conformeren

Om hun ouders niet te kwetsen of omdat ze niet zonder hun ouders kunnen schikken sommige respondenten zich naar de ouderlijke regels.

Breken

Het tegenovergestelde gebeurt ook: als iemand zich niet kan of wil schikken, dan is breken soms de enige oplossing. Zelfstandig gaan wonen is daar dan de consequentie van.

Geheim leven leiden

Het kan natuurlijk ook stiekem. Deze meisjes bestaan dan in twee parallelle werelden met twee identiteiten. Deze strategie gaat gepaard met schuldgevoel, angst en berouw.

Integreren van vertogen

Tot slot zijn er respondenten die de bovengenoemde vertogen combineren en die combinatie strategisch inzetten. Wel het volwassenheidsvertoog, maar ook het seksuele rechten-vertoog. Zo proberen ze verschillende groepen tevreden te houden.

Conclusie

Deze jongeren balanceren diverse verlangens. Het verlangen naar vrijheid is niet zomaar dominant. Het gaat niet zomaar om losmaken van het juk van strenge ouders, maar om meer subtiele strategieën. Hoewel Cense dit niet benoemt in haar conclusie gelden deze vertogen en strategieën natuurlijk ook voor autochtone jongeren. Met deze studie blijven de tegenstellingen tussen seksueel normaal (wit Nederland) en seksueel anders (allochtone jongeren) in stand en dat is jammer.

 

DEEL DIT BERICHT