Home / Blog / Serieus nieuws gebaat bij meer emotiegeletterdheid

Serieus nieuws gebaat bij meer emotiegeletterdheid

LATER LEZEN

Een van de manieren om een scheiding aan te brengen tussen ‘serieus’ nieuws en ‘populair’ nieuws is het gebruik van emoties. Veel journalisten houden vast aan het idee dat emoties geen plek hebben in het serieuze nieuws. In journalism studies, het wetenschappelijke veld dat zich bezighoudt met journalistiek, is deze tegenstelling bekritiseerd. Britse onderzoekers deden daarom onderzoek [abstract] naar het idee van emotional literacy (emotiegeletterdheid): de vaardigheden om met emoties om te gaan. Voor journalisten gaat het dan bijvoorbeeld om het verwerken van trauma dat ze oplopen in oorlogsgebieden, maar ook om de manier waarop ze de huidige therapiegerichte samenleving kunnen begrijpen en verslaan.

De onderzoekers interviewden veertig journalisten en docenten journalistiek, en vier psychologen die zich bezighouden met journalistiek. Daarnaast hielden ze acht focusgroepen met in totaal 45 (aankomende) journalisten. De resultaten laten zien dat objectiviteit een bijna heilige status heeft. In de praktijk blijkt het simplistisch perspectief op objectiviteit lastig toe te passen. Voor de respondenten staan emotie en objectiviteit haaks op elkaar, waardoor empathie moeilijk wordt. Empathie is juist ook noodzakelijk voor een goed verhaal. De onderzoekers concluderen dat journalisten meer zelfreflexief moeten zijn. Als ze hun eigen emoties en die van hun bronnen beter (h)erkennen en begrijpen, kunnen zij beter verslag doen van de wereld.

DEEL DIT BERICHT