Home / Blog / Waarde politiek gedrag op sociale media beperkt voor offline politiek gedrag

Waarde politiek gedrag op sociale media beperkt voor offline politiek gedrag

LATER LEZEN

Mensen gebruiken sociale media voor politieke doeleinden. In hoeverre heeft dit zijn weerslag op hun offline politieke activiteiten? In een recente studie [abstract] onderzoeken Amerikaanse communicatiewetenschappers deze relatie. Ze maken daarbij een onderscheid tussen informerend gebruik en expressief gebruik van sociale media. Informatief gebruik gaat over informatie zoeken. Bij expressief gebruik gaat het bijvoorbeeld om het delen van politieke meningen in status updates en blogs, het tekenen van petities of het plaatsen van politieke video’s.

De onderzoekers hielden een survey onder 201 studenten. Ze vroegen naar een specifieke politieke kwestie, het protest tegen de Budget Repair Bill in Wisconsin, de staat waar de studenten studeerden. De respondenten werd gevraagd naar hun mediagebruik en naar hun politieke activiteiten. Ze maken daarbij een onderscheid tussen individuele politieke acties en collectieve politieke activiteiten.

De onderzoekers vonden significante verbanden tussen politieke overtuiging, expressief gebruik van sociale media en collectieve politieke activiteiten. Informatief gebruik van sociale media hing hier niet mee samen. Ook het gebruik van traditionele nieuwsbronnen en politieke interesse hielden hier geen verband mee. Ze vonden ook een verband tussen politieke overtuiging, expressief gebruik van sociale media en individuele politieke acties. Ook hier speelden de andere variabelen geen rol (al was politieke interesse bijna significant).

De uitkomsten van het onderzoek zijn voorspelbaar. De waarde ervan ligt vooral in de scheiding tussen eenvoudig informatie zoeken online en ook echt politiek actief zijn online. Het laatste vereist meer moeite, net als offline politiek participeren. Het onderzoek is hiermee een waarschuwing voor mensen die al te makkelijk grote politieke waarde zien in ‘de kracht van sociale media’.

Beeld: megankhines