Home / Blog / Camover: het einde van de cameratoezicht?

Camover: het einde van de cameratoezicht?

LATER LEZEN

De discussie rond de inzet van cameratoezicht in de openbare ruimte maakt duidelijk dat de willekeurige verzameling van data nogal wat weerstand oproept. Terwijl sommige groepen in de maatschappij het motto, dat als je niks te verbergen hebt, je ook niet bang moet zijn dat je privacy in het geding kan komen, lijken te hebben verinnerlijkt, zien anderen hierdoor wel hun privacy in het beding. Deze laatste groep betwijfelt de rechtmatigheid van dit soort bewakingsmechanismen en vreest dat de verzamelde data makkelijk gemanipuleerd kunnen worden en niet toerijkend beveiligd zij tegen inbreuken van onbevoegden.

Terwijl deze discussie in Nederland nog op een redelijke manier gevoerd wordt hebben zich in Duitsland groepen jongeren geformeerd, die camera’s in de openbare ruimte gewoon vernielen. Zij beweren dat de staat doormiddel van deze stelselmatige observatie van de bevolking angsten aanwakkert met als doel de macht van de staat en het kapitaal juist te verstevigen.

Een reden voor de internationale media-aandacht voor deze groep, die zichzelf Camover noemt, is zeker dat privacyissues in het publieke debat in Duitsland een belangrijkere plaats innemen dan bijvoorbeeld in Nederland. Een andere reden hiervoor is de manier waarop de groep zich weet mediaal te presenteren, zo documenteren zij hun acties op hun website, houden een tumblrsite bij en plaatsen filmpjes zoals deze op Youtube:

CC Foto: thisisbossi