Home / Blog / Facebook zet stap vooruit in opheffen genderdichotomie

Facebook zet stap vooruit in opheffen genderdichotomie

LATER LEZEN

Gender options FBVan kleins af aan leren we dat er twee, dichotome seksen zijn: man en vrouw. We leren dat zij tegengesteld zijn en dat je altijd of het een, of het ander bent. Een beetje van beiden is daarbij niet mogelijk. Die scheiding in twee seksen is een fictie: in werkelijkheid is het niet of of. Er zijn mensen met kenmerken van beiden seksen. Daarnaast zijn er mensen die zich niet identificeren met hun biologische sekse. Al jaren wordt er vanuit de LGBTQ-beweging actie gevoerd om deze genderopties erkend te krijgen. Zo was het velen een doorn in het oog dat je op Facebook moest kiezen uit man of vrouw.

Deze week is Facebook begonnen met het uitrollen van meer genderopties. Gebruikers zullen de mogelijkheid hebben te kiezen uit vijftig verschillende termen om hun genderidentificatie mee aan te geven. Deze variëren van bekende aanduidingen als genderqueer, trans en intersex, tot minder bekende zoals gender fluid en neutrois. Daarnaast is het mogelijk aan te geven aan welk persoonlijk voornaamwoord je de voorkeur geeft: hem, haar of hun.

Het is mooie stap vooruit van Facebook. Vooral prijzenswaardig is dat de site niet in de val van de derde sekse is getrapt, waarmee alleen ‘anders’ of ‘onduidelijk’ aangegeven had kunnen worden.

DEEL DIT BERICHT