Home / Blog / Mediawijsheid en – gebruik onder ouders en kinderen

Mediawijsheid en – gebruik onder ouders en kinderen

LATER LEZEN

Voor de Week van de Mediawijsheid bestelde netwerkcoördinator Mediawijzer.net een kwantitatief onderzoek [PDF] onder Nederlandse ouders en kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar bij marktonderzoeksbureau DirectResearch. Er werden 616 ouders en 599 kinderen bevraagd. Onder kinderen is het begrip ‘Mediawijsheid’ nauwelijks bekend. Slechts een op de vier denkt aan het slim en zorgvuldig omgaan met media. Sociale media worden door kinderen ook het meeste gebruikt voor vertier. Ook in bed wordt nog vaak of regelmatig de mobiel gepakt door een kwart van de kinderen. En op de drie ouders beperkt wel het internet en sociale media gebruik van hun kind en een op de twee het gebruik van een mobiele telefoon.

De conclusie:

Bijna alle kinderen maken wel gebruik van sociale media en ouders maken zich er niet erg ongerust over. Een groot deel van de ouders houdt zijn kinderen wel online in de gaten, met medeweten van hun kind. En ook al vindt meer dan de helft van de ouders dat hun kind veel tijd besteedt aan sociale media, over het algemeen zien ze sociale media eerder als een kans voor hun kind dat als een bedreiging.

Over sociale media:

 • WhatsApp, Facebook en YouTube worden het meest gebruikt. Ruim de helft van de ouders en kinderen maken hier gebruik van;
 • Overige sociale media worden minder gebruikt, ongeveer een op de vier maakt bijvoorbeeld gebruik van Twitter en Instagram.

Over de ouders:

 • Ook al zien ouders sociale media vooral als kans, ze houden het vaak wel in de gaten wat hun kind doet op sociale media en wie hun vrienden zijn;
 • Als ouders hun kind online volgen, dan weten kinderen dit vaak wel;
 • Negatieve effecten van sociale media worden nauwelijks gezien;
 • Positief is dat de Engelse taalvaardigheid en de communicatie- vaardigheden van kinderen beter ontwikkeld worden door sociale media;
 • Kansen liggen in het delen van informatie en het maken van huiswerk;
 • Nadeel van sociale media is wel dat veel ouders vinden dat hun kind er te veel tijd aan besteedt;
 • Een op de vier vindt sociale media toch een bedreiging.

Over de kinderen:

 • Sociale media voor kinderen vertier: spelletjes, grappige berichten delen en plezier maken;
 • Kinderen vinden ‘echt’ contact met ouders en vrienden belangrijker dan online contact;
 • Op school of in het verkeer negeren de meeste jongeren hun mobiel;
 • Een op de vier kijkt vaak of regelmatig op zijn mobiel in bed.

Dit stuk verscheen eerder op Pedro’s blog X, Y of Einstein.

DEEL DIT BERICHT