Home / Blog / Meerdere studies laten duidelijk zien: pesten neemt af

Meerdere studies laten duidelijk zien: pesten neemt af

LATER LEZEN

De afgelopen jaren is er veel media-aandacht geweest voor pesten. Hierdoor ontstaat al snel het idee dat pesten toeneemt. In een recent artikel [PDF] vat socioloog David Finkelhor meerdere longitudinale onderzoeken uit de Verenigde Staten samen en komt tot een verrassende conclusie: vanaf de jaren ’90 is pesten afgenomen.

Meerdere surveys, allemaal daling
De National Crime Victimization Survey wordt jaarlijks afgenomen en laat tussen 1992 en 2010 een afname van school related violent victimizations zien van 74 procent. Diefstal op school daalde met 82 procent.

De Youth Risk Behavior Survey van het Center For Disease Control constateert tussen 1991 en 2011 een daling van het aantal vechtpartijen onder jongeren van 23 procent. Het aantal vechtpartijen op school daalde met 26 procent. Sinds 2003 wordt er gevraagd naar pesten. Het aantal pestgevallen daalde tussen 2003 en 2011 met 22 procent.

Finkelhor haalt diverse andere surveys aan, waaronder internationale onderzoeken, die allemaal dit beeld bevestigen (met uitzondering van Noorwegen).

Verschuiving naar online?
Cyberbullying bestaat korter dan deze surveys worden afgenomen. Het zal dus niet verbazen dat online pesten wel is toegenomen – al was het maar omdat sociale netwerken in de jaren ’90 niet bestonden. Sinds 2000 vraagt de Youth Internet Safety Survey hiernaar. In 2000 was 6 procent van de respondenten wel eens online gepest en dit steeg naar 11 procent in 2010.

Volgens Finkelhor is er niet zomaar sprake van verplaatsing van offline naar online. Ten eerste was de daling al ingezet voordat sociale netwerken bestonden. Ten tweede zien we een duidelijke daling in fysieke aanvallen – die zich niet naar online laten verplaatsen. Finkelhor schrijft daarom:

“Rather than a displacement, the increase in online harassment is probably best seen simply as growth in the usage of electronic media for all kinds of socialization including its negative forms” (p. 3).

Verklaringen
Scholen en overheden nemen pesten al langere tijd serieus (al lijkt het soms in de media alsof dat niet zo is). In Amerika bestaat het School Resource Officer programma, waarbij een agent op school aanwezig is om geweld te bestrijden. Daarnaast zijn er meerdere antipest- en pestpreventieprogramma’s. Uit surveyonderzoek weten we dat veel leerlingen deelgenomen hebben aan zulke programma’s.

In dezelfde tijd zijn zelfmoord en moord onder Amerikaanse jongeren afgenomen. Finkelhor wijst daarom op maatschappelijke ontwikkelingen die mogelijk een rol zouden kunnen spelen. Hij denkt dat technologische ontwikkelingen ervoor gezorgd hebben dat jongeren makkelijker hulp kunnen krijgen. Daarnaast is er dankzij sociale netwerken ook meer sociale controle. Een andere verklaring is de toename van psychiatrische medicatie van jongeren, met name van jongens en lageropgeleiden. Medicijngebruik tegen depressie, angst en hyperactiviteit zou er voor kunnen zorgen dat pesten, misdaad en ander afwijkend gedrag is afgenomen.

Implicaties
De afname van pesten is goed nieuws, maar het betekent niet dat we nu op onze lauweren kunnen rusten, stelt Finkelhor. Hij wijst erop dat het belangrijk is om de effectiviteit van antipestprogramma’s daadwerkelijk te meten. Bovendien is de situatie op veel scholen nog steeds verschrikkelijk: meer dan tien procent van de Amerikaanse leerlingen gaf aan vorig jaar op school gevochten te hebben. Desalniettemin moet deze trend opgemerkt worden door media die aandacht besteden aan pesten: het wordt beter.

DEEL DIT BERICHT