Home / Blog / Ouderen ongelukkiger door opera en minder eenzaam door musicals

Ouderen ongelukkiger door opera en minder eenzaam door musicals

LATER LEZEN

Populaire cultuur wordt veelal geassocieerd met jongeren, maar popmuziek, televisie en sociale media zijn al lang niet meer het exclusieve domein van de jeugd. We zien nu de eerste generatie ouderen die opgegroeid is met populaire cultuur. In een recente studie [PDF] onderzocht vrijetijdswetenschapper Vera Toepol wat de samenhang is tussen tevredenheid over het leven en culturele activiteiten.

Er werden 5910 respondenten ondervraagd. De culturele activiteiten werden opgedeeld in hoge cultuur (bezoek aan klassieke muziek, opera, ballet, kunstgalerie of museum) en populaire cultuur (popconcerten, musicals, dance-events, cabaret en film). Daarnaast werd sociale integratie en eenzaamheid gemeten.

Maakt klassieke muziek eenzaam?
In het onderzoek is gekeken naar welk soort activiteiten (hoge of populaire cultuur) het beste kon voorspellen hoeveel sociale bijeenkomsten een respondent had. Hieruit blijkt dat mensen die alleen maar populaire cultuurevenementen bezoeken, het meest sociaal geïntegreerd waren. Daarnaast laten de resultaten zien dat mensen die alleen  populaire cultuurevenementen bezoeken het meest tevreden waren met hun leven. Toepol concludeert dat ouderen zich meer zouden moeten richten op lowbrow activiteiten om zo sociale uitsluiting te voorkomen. De overheid zou hier meer op moeten inspelen.

Dit lijkt goed nieuws voor de tegenstanders van cultuursubsidie. In de studie ontbreekt echter enige theoretische verklaring voor de gevonden verbanden. Daarnaast zijn geen oorzakelijke verbanden onderzocht, alleen samenhang. Het onderzoek laat zien dat mensen die eenzaam zijn meer klassieke muziek bezoeken, maar niet of klassieke muziek eenzaamheid veroorzaakt of in de hand werkt. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat musicalliefhebbers gewoon socialer mensen zijn. Hiertoe is een diepere analyse nodig, waarin klasse en persoonlijkheid als variabelen niet mogen ontbreken. Wellicht blijkt dat popcultureel kapitaal (in the know zijn over populaire cultuur) ouderen net als jongeren populairder – en daarmee minder eenzaam – maakt.

TAGS
DEEL DIT BERICHT