Home / Blog / Weinig fouten en veel creativiteit in Vlaamse chatspeak

Weinig fouten en veel creativiteit in Vlaamse chatspeak

LATER LEZEN

InternettaalZolang ik leef hoor ik mensen klagen over taalverloedering. De schuldigen waren altijd al jonge mensen. Met de opkomst van sms en chatten intensifieerde het geklaag. Taalkundige Benny De Decker van de Universiteit Antwerpen onderzocht de chatspeak van Vlaamse jongeren: de taal die zij bezigen op de chat. De resultaten zullen critici bedroeven. Volgens De Decker verarmt chatspeak de taal niet, maar is er juist sprake van een positieve revolutie.

De Decker onderzocht spontane en informele chatconversaties van bijna 28000 Vlaamse jongeren tussen 13 en 20 jaar oud. Hij keek daarbij naar MSN (inmiddels opgegaan in Skype), Facebook Chat en Netlog.

De inzichten uit het persbericht op een rij:

  • Spelfouten zijn relatief zeldzaam: gemiddeld gaat het om één onbewust fout gespeld woord per vijftig woorden.
  • Hoe jonger de tiener, hoe meer manipulatie van taal.
  • Het gebruik van afkortingen (idd voor inderdaad, LOL voor hardop lachen) is wel stabiel met leeftijd.
  • Vlaamse tieners gebruiken weinig Leetspeak waarbij letters vervangen worden door cijfers (‘suc6’). Slechts één op de 2000 woorden is leetspeak.
  • Het vervangen van ks door x en ij door y gebeurt ook beperkt.
  • Vlaamse tieners wisselen Standaardnederlands en spreektaal af en gebruiken weinig dialect. Wel kent elke regio zijn eigen spreektaal.
  • Er wordt veel Engels gebruikt: in één op de acht posts is een Engels woord te vinden. Het meest gebruiken Vlaamse tieners nice, sucken en dude, naast ICT- en muziekwoorden waarvoor meestal geen Nederlands woord is. Engelse woorden worden vaak vernederlandst: klien en olraajt.

De onderzoeker aan het woord:

“Samengevat laat Vlaamse tienerchattaal zich het best omschrijven als een genre op zich, maar wel een inherent variabele variëteit, waarin elementen uit standaardtaal, tussentaal, chatspeak en Engels vloeiend gecombineerd worden. De aantrekkingskracht bestaat er vooral in dat jongeren naar hartenlust van de schools aandoende taalnormen kunnen afwijken, kunnen experimenteren met creatief en innovatief taalgebruik en zo het geschreven Nederlands sterk kunnen personaliseren. Chatten heeft dus absoluut een schrijftaalrevolutie teweeggebracht.”

DEEL DIT BERICHT