Home / Blog / Zolang Britney Spears een celebrity is, zal ze niet vrij zijn

Zolang Britney Spears een celebrity is, zal ze niet vrij zijn

LATER LEZEN

The New York Times documentaire ‘Framing Britney Spears’ mocht op veel aandacht rekenen. Het is een aansprekend en meeslepend verhaal: het tragische leven van een superster, die na een inzinking onder strikte curatele van haar vader komt te staan. Het publiek kent Britney al lang, een groot deel is zelfs met haar opgegroeid. Britney voelt daardoor dichtbij. Maar dat is ze natuurlijk niet. Er is een verschil tussen de persona Britney Spears, de celeb die we kennen via de media, en de persoon Britney Spears, een mens van vlees en bloed die echt bestaat maar waar we geen toegang toe hebben.

Ik schreef een Engelstalig stuk over de documentaire vanuit mediawetenschappelijk perspectief waarin ik inga op de kloof tussen de persona en de persoon. De aantrekkingskracht van celebrities zit precies in het ‘spel’ van achterhalen wat er echt is achter het imago. De docu moedigt ons aan om met die puzzel aan de slag te gaan. De relatie met haar vader – zit ze echt gevangen? – is een nieuwe stap in dat spel. Zolang we dat spel spelen, kan Britney Spears nooit vrij zijn.

CC beeld: Madebyr.de

DEEL DIT BERICHT