Home / Blog / “Een zwangere buik is als een zuigzoen”: de betekenis van zwangerschapskleding

“Een zwangere buik is als een zuigzoen”: de betekenis van zwangerschapskleding

LATER LEZEN

Zwangerschap is een zogeheten liminale periode – een tijdelijke fase tussen twee punten in. Een bekend voorbeeld is de puberteit – tussen kind en volwassene in. In zo’n liminale periode is iemands identiteit instabiel. Dat geldt ook voor zwangerschap – tussen kinderloos en moeder in – waarin het lichaam, net als in de puberteit, in snel tempo veranderingen doormaakt. Uit eerder onderzoek weten we dat in zo’n liminale periode symbolische consumptie – bijvoorbeeld van kleding – een rol speelt. In een recente studie [abstract] is de betekenis van zwangerschapskleding voor de identiteit van zwangere vrouwen onderzocht.

De onderzoekers hielden diepte-interviews met hoogopgeleide Amerikaanse vrouwen die in verwachting waren van hun eerste kind. De interviews vonden plaats tijdens de zevende of achtste maand van de zwangerschap.

Uit de data wordt duidelijk dat hun consumptiepraktijken sterk verbonden waren met hun identiteit. Zwangerschapskleding was soms een negatieve en soms een positieve ervaring. Drie thema’s kwamen naar voren.

Verstoring van ‘de vrouw die ik altijd ben’
Een deel van de vrouwen was gefrustreerd door zwangerschapskleding. Enerzijds kwam dat door hun veranderende lichaam waardoor ze zich een andere stijl moesten aanmeten. Veel vrouwen klaagden over kosten: omdat zwangerschapskleding maar een korte tijd gedragen kan worden, wilden ze er geen geld aan uitgeven. Daarom kozen ze voor goedkope of geleende zwangerschapskleding, of droegen ze oversized kleren. Hierdoor weerspiegelde deze kleding niet wie zij zelf waren:

Diane: I always said before that when I got pregnant, I wouldn’t sacrifice my own personal taste or style …It’s not always easy because you get a lot of hand-me-downs, and I will get something that will be a color that I never would wear, and I’ve caved in and worn it a few times because you get so tired of the same old clothes.

De laatste jaren is zwangerschapskleding stijlvoller geworden dan vroeger, maar er waren toch vrouwen ontevreden over het aanbod. Soms moesten ze ver reizen naar een hippe winkel of waren de kleren erg duur. Een andere klacht was dat de kleding aseksueel of erg “kidsy” was: te infantiel.

Ann: You don’t have to define me by the baby I’m carrying. I think it’s a cultural thing about women that when you are pregnant all of sudden we’re cute. I’ve never been cute in my life so I’ve had to grapple with being cute all of a sudden…You’re still a woman.

Nieuwe identiteiten
Een tweede thema was het zoeken naar nieuwe identiteiten door kleding. Veel vrouwen wilden benadrukken dat ze zwanger waren en niet dik, en gebruikten zwangerschapskleding om dit aan te geven. Andere vrouwen waren heel trots op hun zwangerschap en wilden dat graag laten zien. Zij benadrukten ook dat dit tegenwoordig mag. Ze wilden het niet verbergen. Deze vrouw geeft aan hoe ze zich extra vrouwelijk voelde:

Mary: I’m like, ‘Oh, I have a belly,’ so I like to wear things that like cling to it…It’s so nice to be to this stage, Oh, thank God! I read this one article that says that pregnancy is the only thing that’s absolute proof that you’ve had sex, and I’m like, well there’s an ultimate statement of being a woman, how cool is that? That’s neat, that’s okay, now.

Continuïteit met de ‘de vrouw die ik altijd ben’
Sommige vrouwen wilden vooral continuïteit laten zien en zich tijdens de zwangerschap niet anders gaan kleden. Werk speelde hierbij een belangrijke rol. Op hun werk wilden deze vrouwen benadrukken dat  ze nog steeds professioneel waren en nog steeds autoriteit hadden. Terwijl Mary in de vorige quote trots was als mensen dachten dat ze seks had gehad, vonden andere vrouwen het vervelend en een inbreuk op hun privacy als mensen dat dachten en/of naar hun buik staarden: “being pregnant is like the adult hickey”.

Er waren ook vrouwen die ambivalent tegenover hun zwangerschap stonden, bijvoorbeeld vanwege zwangerschapsmisselijkheid. Om zichzelf te distantiëren van zulk lichamelijk ongemak, stelden deze vrouwen de aanschaf van zwangerschapskleding uit.

Conclusie
De resultaten bevestigen dat consumptie tijdens een liminale periode laat zien hoe voormalige, huidige en toekomstige identiteiten door elkaar heen lopen. De betekenis van zwangerschapskleding gaat (voor deze middenklasse vrouwen) vooral over het verzoenen van wie de vrouw hiervoor was met wie ze nu is, en minder over de toekomstige identiteit als moeder. Bij de puberteit gaat het vaak om een transformatie. Bij zwangerschap lijkt het echter te gaan om een opschorting: de vrouwen wilden weer terugkeren naar hun lichaam en identiteit van voor de zwangerschap.

Beeld overgenomen van Future Maman.