Home / Blog / Wat gangsters doen op het internet

Wat gangsters doen op het internet

LATER LEZEN

Iedereen zit op het internet, dus ook bendeleden. Wat doen zij eigenlijk online? Die vraag staat centraal in een recente studie [abstract] van een Amerikaanse criminologen. Ze onderzochten 585 risicojongeren, dat wil zeggen jongeren die deelnemen aan outreach-programmma’s, waaronder 418 zelfbenoemde gang members. Deze mensen waren op dat moment lid of lid geweest van straatbendes. Het onderzoek laat zien dat ze internet nauwelijks gebruiken voor hun criminele activiteiten, maar wel voor hun criminele imago.

De vragenlijsten werden face-to-face afgenomen in een afgesloten ruimte. In sommige gevallen werd er vertaald naar het Spaans. Vrijwel iedereen wilde deelnemen aan het onderzoek, maar niet iedereen wilde alle vragen beantwoorden. De gemiddelde respondent was man, zwart of Latino, geboren in de VS en in zijn twintiger jaren.

Ongeveer viervijfde van de respondenten gebruikte internet. Ze doen dat voor de gebruikelijke dingen, zoals online winkelen, YouTube kijken en Facebooken. Ze doen er ook afwijkende dingen, zoals drugs verkopen (6,6%), mensen lastig vallen (11%), afwijkende video’s uploaden (14%) en informatie zoeken om iemand te bestelen (4,4%). Deze percentages zijn voor de huidige bendeleden, ex-leden en niet-leden doen dit in mindere mate. Opvallend is ook dat een derde het internet gebruikt voor illegaal downloaden en dat dit significant meer is dan voor ex- en niet-leden.

Bijna twintig procent van de respondenten gaf aan dat hun gang een website had. In een derde van de gevallen was die beveiligd met een wachtwoord. Het internet wordt nauwelijks gebruikt voor bendeactiviteiten, omdat ze weten dat de politie hen in de gaten houdt. Rekruteren gebeurt amper via het internet, omdat vertrouwen een belangrijke rol speelt en het internet daarvoor te anoniem is. De belangrijkste bijzondere activiteit blijkt het posten en bekijken van video’s. Het gaat daarbij vooral om gevechten, die worden opgenomen met smartfoons. Weinig respondenten vonden het internet voor hun eigen gang belangrijk, meer mensen dachten dat het internet voor andere gangs belangrijk was. Onderstaande tabel geeft de cijfers weer.

De onderzoekers concluderen dat internet vooral belangrijk is voor de identiteit van de gang. Bendeleden verhogen hun status door video’s of bedreigende berichten te plaatsen. Internet heeft dus hoofdzakelijk een symbolische functie voor bendes, en wordt minder gebruikt voor criminele activiteiten.

Gevonden via Pedro de Bruyckere

DEEL DIT BERICHT