Home / Blog / Ook cyberpesten neemt af

Ook cyberpesten neemt af

LATER LEZEN

Eerder berichtten we al dat pesten als geheel vanaf de jaren ’90 is afgenomen. Veel mensen maken zich echter zorgen over cyberpesten, dat als relatief nieuw fenomeen veel media-aandacht krijgt. Cyberpesten is voor volwassenen zichtbaarder dan pesten op bijvoorbeeld het schoolplein en daardoor wordt soms gesteld dat cyberpesten misschien wel erger is. MTV doet sinds 2009 onderzoek naar de frequentie en aard van pesten online. Uit de meest recente survey, afgenomen in samenwerking met het Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, blijkt nu dat digitaal misbruik afneemt.

Tussen 27 september en 7 oktober 2012 werden 1297 Amerikaanse jongeren tussen de 14 en 24 ondervraagd met een vragenlijst. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een panel van GfK. De steekproef is representatief.

Minder slechte dingen, meer hulp

In de survey worden 27 vormen van digitaal misbruik bijgehouden. Daarvan bleef alleen het aantal mensen dat aangaf dat iemand wel eens zonder toestemming genante foto’s heeft geplaatst stabiel. Alle andere items daalden. Voorbeelden zijn zonder toestemming op je telefoon kijken (gedaald van 40% in 2009 naar 23% in 2013), online fysieke bedreigingen (gedaald van 12% naar 10%) en het verspreiden van geruchten (gedaald van 18% naar 15%).

Daarnaast is het bijzonder hoopvol dat jongeren die digitaal misbruik ervaren daar steeds beter op reageren. Jongeren wijzigen vaker hun wachtwoorden (gestegen van 48% in 2011 naar 50% in 2013) en melden misbruik vaker bij hun ouders (van 27% naar 34%). Een meerderheid van 66 procent gaf aan dat de situatie verbeterde nadat ze het aan hun ouders hadden verteld.

Sexting

Veel volwassenen maken zich zorgen om het verspreiden van seksuele berichten. Het is de vraag of dit überhaupt wel schadelijk is, zie deze blogpost. Ook op dit vlak zien we een daling. In 2013 heeft 28 procent wel eens een bericht met seksuele woorden ontvangen, vergeleken met 29 procent in 2009. Achttien procent krijgt wel eens naaktfoto’s (gelijk gebleven) en tien procent verstuurd wel eens naaktfoto’s (gelijk gebleven). Zeven procent wordt wel eens onder druk gezet om naaktfoto’s te sturen, in 2009 was dat nog elf procent.

Jongeren sturen naaktfoto’s vooral naar hun vaste verkering (66% in 2013, 53% in 2009). Waar in 2009 nog tien procent zulke foto’s stuurde aan iemand die ze net hadden ontmoet, doet nu nog maar vijf procent dat. Ruim drie vierde denkt dat de foto’s niet doorgestuurd zijn, in 2009 was dat 68 procent. Binnen relaties neemt digitaal misbruik ook af: in 2009 gaf nog 27 procent aan dat zonder toestemming sms’jes werden gelezen, nu is dat 21 procent. Acht procent geeft aan dat de verkering graag wachtwoorden wil weten, in 2009 was dat negen procent.

Kanttekeningen

Het onderzoek betekent goed nieuws voor MTV. De zender heeft een langlopende anti-pestcampagne genaamd A Thin Line. Daarnaast is het programma Catfish enigszins bedoeld om jongeren te wapenen. Hoewel de survey natuurlijk niet aantoont dat de dalingen aan MTV zijn toe te schrijven, is dit een mooie manier voor MTV om te laten zien dat zij zich bewust is van een maatschappelijke plicht.

Het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd en er is geen reden om te twijfelen aan de juistheid van de onderzoeksmethode. Het is wel belangrijk om op te merken dat niet alle dalingen significant zijn: in een wetenschappelijk artikel zouden die daarom niet als dalingen gerapporteerd worden. Het is dus ook wachten op nader onderzoek dat deze resultaten bevestigt voordat we echt de vlag kunnen uithangen.

Volledig rapport [PDF], persbericht [PDF], links naar de studies uit 2009 en 2011.

DEEL DIT BERICHT